ISJ Alba

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele

Concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul ISJ Alba

Imprimare

Inspectoratul Școlar Județean Alba organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de:

- Consilier I A, studii superioare - compartiment salarizare-normare (1 normă)
- Consilier I A, studii superioare - depozit manuale (2 norme)
- Consilier II, studii superioare -  compartiment contabilitate (1 normă)
- Consilier II, studii superioare -  compartiment  rețea școlară (1 normă)

Dosarele se depun la sediul I.S.J. Alba, iar relații suplimentare se pot obține la telefon 0258-811662 sau 0743-826476, persoană de contact Florea Liana Claudia.

Precizări: Pentru posturile de Consilier IA (S)depozit de manuale  și  Consilier II (S) compartimet rețea școlară , revenim cu precizarea că , nu se solicită cunoștințe legislative care reglementează activitatea în domeniul auditului la nivelul învățământului preuniversitar.

.