ISJ Alba

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele

Concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul ISJ Alba

Imprimare

Inspectoratul Școlar Județean Alba organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de:

- Consilier I A, studii superioare - compartiment contabilitate 
- Consilier II, studii superioare -  compartiment salarizare- normare
- Referent debutant, studii superioare - compartiment audit

Dosarele se depun la sediul I.S.J. Alba, iar relații suplimentare se pot obține la telefon 0258-811662 sau 0743-826476, persoană de contact Florea Liana Claudia.

.