ISJ Alba

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele

Concurs pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general adjunct din inspectoratele școlare - septembrie 2016

Imprimare

Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) funcții vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii depun dosar de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 22 august – 4 septembrie 2016, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Alba.

.
Probele de concurs se vor desfășura în perioada 16 septembrie – 5 octombrie 2016 la sediul Ministerului Educației Naţionale și Cercetării Științifice.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar general adjunct, precum și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează atât la sediul Ministerului Educației Naţionale și Cercetării Științifice, cât și la sediul Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0258/817255, în perioada 22 august – 4 septembrie 2016, de luni până vineri, între orele 09.00 – 14.00.