ISJ Alba

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele

Accesul la informaţii de interes public

Documente privind legislaţia în domeniul accesului la informaţiile de interes public, transparenţa decizională în administraţia publică

• LEGE nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
• H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
• LEGE nr.115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere;
• Lege nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
• ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei.