ISJ Alba

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele

Lansare program "Euro 200" -2018

Imprimare

Programul "Euro 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2018.

Beneficiarii acestui program sunt elevii şi studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 250 lei pe membru de familie, conform HG 297/03.05.2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobată prin HG nr. 1294/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 408/14.05.2018.

Stabilirea numărului de beneficiari se va face în limita sumei alocate acestui program, sumă cuprinsă în bugetul Ministerului Educaţiei Naționale, conform legislaţiei în vigoare. 

Legislaţia în vigoare este:
  • Legea 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea de Guvern 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare.

Calendarul pentru 2018 este următorul:

- depunerea cererilor - până la 21 aprilie
- evaluarea cererilor de către comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământ împreună cu comisiile de anchetă socială - 19 aprilie - 19 mai
- centralizarea cererilor la Comisia centrală, prin intermediul portalului dedicat - 19 mai - 28 mai
- afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei Naționale a listei de beneficiari aprobată prin ordin de ministru - 1 iunie
- afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei beneficiarilor - 3 iunie până la ora 18:00
- depunerea contestaţiilor - 5 zile de la afişarea listei pe portalul dedicat
- afișarea rezultatului contestațiilor pe portalul dedicat și în fiecare unitate de învățământ - 24 iunie până la ora 18:00

Portalul dedicat acestui program este la adresa http://euro200.edu.ro/