ISJ Alba

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele
"Scoala prietenoasa" POCU/74/6/18/106468 - Proiect

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: 6 –Educație și competențe
Obiectiv specific: 10.1-Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare
Titlul proiectului: Școala prietenoasă, Contract POCU/74/6/18/106468
     

Proiectul "SCOALA PRIETENOASA" - Anunt selectie

Imprimare
ANUNȚ DE SELECȚIE 40 MANAGERI (DIRECTORI/DIRECTORI ADJUNCȚI) INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL ALBA PENTRU IMPLEMENTAREA ACTIVITATII 8:  DEZVOLTAREA CAPACITATII RESURSELOR UMANE DIN SCOLI/ SUBACTIVITATEA 8.3. PROGRAME DE INSTRUIRE/CRESTEREA A CAPACITATII PROFESIONALE A PERSOANELOR CARE FAC PARTE DIN ECHIPELE MANAGERIALE


 


Pagina 1 din 2