ISJ Alba

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele
"Scoala prietenoasa" POCU/74/6/18/106468 - Proiect

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: 6 –Educație și competențe
Obiectiv specific: 10.1-Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare
Titlul proiectului: Școala prietenoasă, Contract POCU/74/6/18/106468
       


Pagina 1 din 4