ISJ Alba

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele
Program Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Rezultate selectie experti, ID 106468

Imprimare
Rezultate selectie experti, ID 106468
 

Rezultate selectie parteneri asociati, ID 106468

Imprimare
Rezultate selectie parteneri asociati, ID 106468
 

Rezultate selecție partener, în vederea scrierii, depunerii și implementării unui proiect privind măsuri de educație de a doua șansă pentru tinerii NEETs care se va depune spre finanțare la POCU

Imprimare
Rezultate selecție partener, în vederea scrierii, depunerii și implementării unui proiect privind măsuri de educație de a doua șansă pentru tinerii NEETs care se va depune spre finanțare la POCU.
Citeşte mai mult...
 

ANUNŢ pentru selectarea unui partener, în vederea scrierii, depunerii și implementării unui proiect privind măsuri de educație de a doua șansă pentru tinerii NEETs care se va depune spre finanțare la POCU, Axa prioritară 6- Educație și competențe

Imprimare

ANUNŢ pentru selectarea unui partener, în vederea scrierii, depunerii și implementării unui proiect privind măsuri de educație de a doua șansă pentru tinerii NEETs care se va depune spre finanțare la POCU, Axa prioritară 6- Educație și competențe, Prioritatea de investiții 8.ii. “Integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor ( FSE), în special a celor care nu au loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a garanției pentru tineret”,Obiectivul Specific de program 6.1 -  ”Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială”.

Citeşte mai mult...
 


Pagina 1 din 2