ISJ Alba

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele
Competenţe crescute pentru cadrele didactice !

Apel selecție expert pe termen scurt în cadrul proiectului "Competențe crescute pentru cadrele didactice!"

Imprimare
Apel pentru înscrierea candidaților la selecția pentru ocuparea poziției de expert pe termen scurt în cadrul proiectului "Competențe crescute pentru cadrele didactice!" Cod Contract POSDRU/87/1.3/S/64250.
Citeşte mai mult...
 

Apel pentru înscrierea candidaților la selecția pentru ocuparea poziției de manager de proiect în cadrul proiectului "Competențe crescute pentru cadrele didactice!"

Imprimare
Apel pentru înscrierea candidaților la selecția pentru ocuparea poziției de manager de proiect în cadrul proiectului "Competențe crescute pentru cadrele didactice!" Cod contract POSDRU/87/1.3/S/64250.
Citeşte mai mult...
 

Locaţiile extinse aprobate

Imprimare
Locaţiile extinse pentru cele 7 module.
.
 

Formular individual de intenţie constituire grup ţintă

Imprimare
Formular individual de intenţie constituire grup ţintă.
Citeşte mai mult...
 

Anunţ înscrieri formatori

Imprimare
Inspectoratul Scolar Judetean Alba, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului: POSDRU/87/1.3/S/64250 „Competenţe crescute pentru cadrele didactice!”,proiect cofinanţat din Fondul Social European prin prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 si Inspectoratul Scolar Judetean Gorj, in calitate de partener organizează în perioada 07.02.2011-23.02.2011, înscrieri pentru cursul gratuit de formatori seria II (In cadrul cadrul activitatii A.5) şi constituirea grupului ţintă in proiectul mai sus menţionat (50 locuri, din care 25 locuri Alba si 25 locuri Gorj).
Citeşte mai mult...
 

Formular de intenţie selecţie cadre didactice

Imprimare
Formular de intenţie constituire grup ţintă.
Citeşte mai mult...
 

Criterii de selecţie cadre didactice

Imprimare
Criterii de selecţie cadre didactice în vederea participării la constituirea grupului ţintă.
Citeşte mai mult...
 

Inscrieri pentru participarea cadrelor didactice la programul de formare continuă (7module-90 credite)

Imprimare
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului: POSDRU/87/1.3/S/64250 "Competenţe crescute pentru cadrele didactice!", proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, organizează în perioada 14.01.2011-16.02.2011, înscrieri în vederea participării la Activitatea de formare continuă a cadrelor didactice din judeţele Alba şi Gorj (A7) şi constituirea grupului ţintă în proiectul mai sus menţionat.
Citeşte mai mult...
 

Informarea cadrelor didactice cu referire la formarea continuă

Imprimare
Informarea cadrelor didactice cu referire la formarea continuă.
Citeşte mai mult...
 

Invitatie lansare proiect POSDRU/87/1.3/S/64250

Imprimare
În data de 30.09.2010, ora 11,00, în sala de conferinţe a Hotelului Cetate, str. Unirii Nr. 3, Alba Iulia va avea loc Conferinţa de lansare a proiectului strategic POSDRU/87/1.3/S/64250, cu titlul „Competenţe crescute pentru cadrele didactice”.
Citeşte mai mult...
 

Comunicat de presa ID 64250

Imprimare

În data de  30.09.2010, va avea loc lansarea proiectului strategic "Competenţe crescute pentru cadrele didactice" POSDRU/87/1.3/S/64250.

Citeşte mai mult...
 

Apel selectie formatori

Imprimare
Apel pentru înscrierea candidaţilor la selecţia pentru ocuparea poziţiilor de formatori pentru proiectul "Competenţe crescute pentru cadrele didactice" ID 64250.
Citeşte mai mult...
 

Descriere Proiect ID 64250

Imprimare


Îmbunătăţirea accesului si participarii cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar din 2 judete,la programe de formare continua si cresterea capacitatii acestora de a utiliza metode interactive de predare- învatare centrate pe elev si TIC, în vederea cresterii competitivitatii si obtinerii de performante în educarea si învatarea elevilor.
Citeşte mai mult...