ISJ Alba

 • Măreşte caracterele
 • Dimensiune normală caractere
 • Micşorează caracterele
Proiecte Finanţate din Fonduri Structurale
 • Program Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020   ( 10 Articole )
 • De ce, cum și ce învăț?   ( 8 Articole )
 • Stagii de pregătire practică de calitate !   ( 17 Articole )

  semnatura

 • Competenţe crescute pentru cadrele didactice !   ( 13 Articole )

  semnatura

 • Educaţie pentru toţi, educaţia este şansa ta !   ( 3 Articole ) • Monitorizarea insertiei socio-profesionale   ( 1 Articol )

  ISJ Alba este partener în cadrul Proiectului MISS ID 55475 ,,Monitorizarea inserţiei socio-profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul profesional" 2010-2013.

 • Performanțe crescute pentru elevii din învățământ   ( 3 Articole )
 • Școala prietenoasă   ( 3 Articole )
 • "Scoala prietenoasa" POCU/74/6/18/106468 - Proiect   ( 20 Articole )

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN
  Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
  Axa prioritară: 6 –Educație și competențe
  Obiectiv specific: 10.1-Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare
  Titlul proiectului: Școala prietenoasă, Contract POCU/74/6/18/106468


 • "THE CHANGE AGENT" 2018-EY-PMIP-R1-0016   ( 21 Articole )

  Proiectul intitulat ”THE CHANGE AGENT”. Nr. contract: 2018-EY-PMIP-R1-0016, este finanțat prin Granturile SEE (2014-2021), care reprezintă contribuția Islandei, Liechtenstein-ului si Norvegiei pentru o Europă mai verde, mai competitivă și mai incluzivă.

  Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

  Pagina de facebook a proiectului aici

 • "Invatam impreuna" 2018-EY-PICR-R1-0006   ( 29 Articole )

  Proiectul intitulat ”Invatam Impreuna”. Nr. contract: 2018-EY-PICR-R1-0006, este finanțat prin Granturile SEE (2014-2021), care reprezintă contribuția Islandei, Liechtenstein-ului si Norvegiei pentru o Europă mai verde, mai competitivă și mai incluzivă.

  Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

  Pagina proiectului aici

 • "TECHnical partNership towards Innovation"   ( 1 Articol )
  "TECHnical partNership towards Innovation and Cooperation for VET" 2017- Nr: 2017-1-RO01-KA202-037478” –PROIECT ERASMUS+