ISJ Alba

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele
Premii şi distincţii

Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.161/22.12.2016 pentru aprobarea metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017

Imprimare
Metodologia anexată reglementează procedura și criteriile de acordare a gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017.
 

Rezultate finale GRADAŢIE DE MERIT 2016

Imprimare
Consiliul de administraţie al ISJ Alba a validat în şedinţa din 26.05.2016 rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor, pe specialităţi, ale cadrelor didactice şi didactice auxiliare care şi-au depus dosare în vederea acordării gradaţiei de merit, în anul şcolar 2015-2016.
 

Gradaţii de merit 2016 - lista punctajelor aprobate

Imprimare
Consiliul de administraţie al ISJ Alba a aprobat în şedinţa din 17.05.2016 lista cu punctajele acordate în urma evaluării, pe specialităţi, a dosarelor depuse de cadrele didactice și didactice auxiliare în vederea acordării gradaţiei de merit în anul şcolar 2016-2017.

Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul ISJ Alba, în perioada 19-20 mai 2016.
 

GRAFICUL desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2016

Imprimare
GRAFICUL desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit  - sesiunea 2016
 

Procedura privind acordarea gradaţiei de merit, sesiunea 2016

Imprimare
Procedura privind acordarea gradaţiei de merit, sesiunea 2016
 

Ponderea gradaţiilor de merit pe categorii de personal şi pe discipline, sesiunea 2016, stabilite de Comisia paritară de la nivelul ISJ Alba şi aprobate în C.A. al ISJ Alba din 19.02.2016

Imprimare
Ponderea gradaţiilor de merit pe categorii de personal şi pe discipline, sesiunea 2016, stabilite de Comisia paritară de la nivelul ISJ Alba şi aprobate în C.A. al ISJ Alba din 19.02.2016
 

Gradaţie de merit 2016

Imprimare
Gradaţiile de merit pentru anul şcolar 2016-2017 se vor acorda în conformitate cu OMENCS 5557/27.10.2015
Fişele de (auto)evaluare aprobate în comisia paritară din data de 19.02.2016 sunt AICI.
 

ORDIN nr. 5557/27.10.2015 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016

Imprimare
ORDIN nr. 5557/27.10.2015 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016
 

Rezultate finale GRADAŢIE DE MERIT 2015

Imprimare
Consiliul de administraţie al ISJ Alba a validat în şedinţa din 26.05.2015 rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor, pe specialităţi, ale cadrelor didactice şi didactice auxiliare care şi-au depus dosare în vederea acordării gradaţiei de merit, în anul şcolar 2014-2015.
Citeşte mai mult...
 

Garadaţii de merit 2015 - lista punctajelor aprobate

Imprimare
Consiliul de administraţie al ISJ Alba a aprobat în şedinţa din 15.05.2015 lista cu punctajele acordate în urma evaluării, pe specialităţi, a dosarelor depuse de cadrele didactice și didactice auxiliare în vederea acordării gradaţiei de merit în anul şcolar 2015-2016.


Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul ISJ Alba, în perioada 19-20 mai 2015, între orele 8:30 - 14:30.
 


Pagina 2 din 3