ISJ Alba

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele
Management educaţional

Rezultate seria a IV-a CNEME

Imprimare
A fost definitivată lista nominală a candidaţilor declaraţi "PROMOVAŢI" în urma desfăşurării selecţiei organizate de către inspectoratul şcolar al judeţului Alba în seria a IV-a, sesiunea 2013, pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional.
 

Concurs de selecție CNEME sesiunea 2013

Imprimare
Atasat aveti Ordinul 3179din 13.02.2013  si instrucțiunile pentru etapa a IV-a de selectie a potențialilor ,,Experți în management educațional”.
.
 

Rezultate selecţie pentru corpul naţional de experţi în management educaţional

Imprimare

Consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, întrunit în şedinţa din 6 aprilie 2012, a validat rezultatele selecţiei pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional la nivelul judeţului Alba, în conformitate cu art. 12, alin. (1) din „Metodologia  privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional”, aprobată prin OMECTS nr. 5549/6.10.2011.

Citeşte mai mult...
 

Fisa de evaluare a cadrelor didactice

Imprimare

La cercul pedagogic al directorilor din semestrul I al anului şcolar 2009-2010 a fost dezbatută fişa de evaluare a cadrelor didactice şi s-au creionat câţiva indicatori pentru fiecare criteriu de performanţă stabiliţi prin ordinul ministrului 4595/2009.

Citeşte mai mult...
 

Cercurile pedagogice ale directorilor

Imprimare
În perioada 9-13 noiembrie 2009 s-au desfăşurat cercurile pedagogice ale directorilor unităţilor de învăţământ din judeţul Alba.
Citeşte mai mult...
 

Criterii de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice

Imprimare
Ordinul M.E.C.I. nr. 4595 din 22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
Citeşte mai mult...
 

Evaluarea cadrelor didactice

Imprimare
Evaluarea anuală a cadrelor didactice este reglementată de Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu completările şi modificările ulterioare (art. 52) şi de OMEN 3522/2000.
Citeşte mai mult...
 

Agenda metodică management

Imprimare

Activitatea metodică în domeniul managementului educaţional se desfăşoară în anul şcolar 2008-2009 prin cercurile pedagogice ale directorilor.

Citeşte mai mult...
 

Descentralizarea

Imprimare
Descentralizarea învăţământului se înscrie în strategia naţională de descentralizare şi are menirea creării unui sistem de învăţământ organizat, administrat şi finanţat conform rigorilor europene în ce priveşte asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ, accesului liber, egal şi deplin al tuturor copiilor şi tinerilor la actul educaţional, adecvarea ofertei educaţionale la interesele şi nevoile beneficiarilor direcţi şi indirecţi.
Citeşte mai mult...
 

Modele de decizii

Imprimare

Venim în sprijinul directorilor unităţilor de învăţământ cu modelele celor mai des utilizate decizii interne.

Citeşte mai mult...
 

Statul personal de serviciu

Imprimare

În conformitate cu art. 137 din Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, statul personal de serviciu pentru directorii şi directorii adjuncţi ai unităţilor de învăţământ preuniversitar se păstrează la inspectoratul şcolar.

Citeşte mai mult...
 


Pagina 4 din 4

Ultimele noutăţi