ISJ Alba

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele

Evaluarea cadrelor didactice

Imprimare
Evaluarea anuală a cadrelor didactice este reglementată de Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu completările şi modificările ulterioare (art. 52) şi de OMEN 3522/2000. Evaluarea se realizează în baza fişelor de autoevaluare completate de personalul didactic şi didactic auxiliar, în concordanţă cu fişele posturilor, ambele tipuri de fişe fiind aprobate prin OMEN 3522/2000 (art. 1). 

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se va stabili un calendar al procedurii de evaluare pentru ultima decadă a lunii august, iar calificativele, aprobate de consiliul de administraţie al şcolii vor fi comunicate în scris, cu punctajul final aprobat, sub semnătură pentru consemnarea luării la cunoştinţă a calificativului, în perioada 1-15 septembrie 2009, fiecărui cadru didactic sau didactic auxiliar.
Fişiere ataşate:
Download this file (fise post.zip)Fise post[Fise ale posturilor personalului didactic si didactic auxiliar]12221 Kb
Download this file (fise evaluare.zip)Fise evaluare[Fise de evaluare a personalului didactic si didactic auxiliar]9233 Kb