ISJ Alba

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele

Concurs de selecție CNEME seria a 12-a sesiunea 2017

Imprimare

A fost lansată cea de a 12-a serie a concursului de selecţie pentru Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional (CNEME) sesiunea 2017.

.
Înscrierile on-line se fac pe site-ul Corpului Naţional de Experţi în Managementul Educaţional, la adresa http://cneme.edu.ro/inscriere/, în perioada 05-09 iulie 2017. . ..

 

Lista candidaţilor admişi după etapa de selecţie on-line se va afişa la adresa http://cneme.edu.ro/, la sediul ISJ Alba şi pe site-ul http://www.isj.albanet.ro în data de 10 iulie 2017. .
Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru CNEME, aprobată prin OMECTS 5549/2011, cu completările şi modificările ulterioare, se face la sediul ISJ Alba - SECRETARIAT, în perioada 10-17 iulie 2017.

Afişarea rezultatelor evaluării portofoliilor se face în 25 iulie 2017, iar eventualele contestaţii se depun în perioada 25-31 iulie 2017.

Documentele reglementative ale celei de a 12-a serii de selecţie sesiunea 2016 sunt disponibile la adresa http://cneme.edu.ro/legislatie.php
 

Ultimele noutăţi