ISJ Alba

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele
Legislaţie specifică

Regulament intern al Inspectoratului Școlar județean Alba nr. 1533/10.03.2020

Imprimare
Regulament intern al Inspectoratului Școlar județean Alba nr. 1533/10.03.2020.
Citeşte mai mult...
 

OMEN 4165 - Instruire pentru intocmirea proiectului de incadrare si a planului de incadrare a personalului didactic de predare

Imprimare
OMEN 4165 - Instruire pentru intocmirea proiectului de incadrare si a planului de incadrare a personalului didactic de predare
 

OMEN nr. 3742 din 24.05.2018 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 13-a

Imprimare
OMEN nr. 3742 din 24.05.2018 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 13-a.
Citeşte mai mult...
 

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP

Imprimare
Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP.
Citeşte mai mult...
 

Planul anual de inspecții și control al Inspectoratului Școlar Județean Alba, an școlar 2017-2018

Imprimare
Planul anual de inspecții și control al Inspectoratului Școlar Județean Alba, an școlar 2017-2018.
Citeşte mai mult...
 

Managementul unității de învățământ - modele de Decizii și Hotărâri ale Consiliului de Administrație 2017

Imprimare
Managementul unității de învățământ - modele de Decizii și Hotărâri ale Consiliului de Administrație 2017.
Citeşte mai mult...
 

Acordare aviz militar pentru ocuparea posturilor didactice

Imprimare
Anunt acordare aviz militar pentru ocuparea posturilor didactice -Colegiul National Militar Mihai Viteazul Alba Iulia
 

CNEME Seria a 12-a, Sesiunea 2017

Imprimare
Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursului pentru selecția cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului național de experți în management educațional, la nivelul județului Alba.
 

Agendă metodică 2015-2016

Imprimare
Graficul şi tematica cercurilor pedagogice, corpul profesorilor metodişti şi consiliile consultative pe discipline pentru anul şcolar 2015-2016 aici
 

Rezultate seria a V-a CNEME

Imprimare
A fost definitivată lista nominală a candidaţilor declaraţi "PROMOVAŢI" în urma desfăşurării selecţiei organizate de către inspectoratul şcolar al judeţului Alba în seria a V-a, sesiunea 2013, pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional.
 

Lista candidaţilor admişi în urma selecţiei online pentru Corpul Naţional de experţi în management educaţional - sesiunea 2013, seria 2 (seria a 5-a)

Imprimare
A fost publicată lista candidaţilor admişi după înscrierea online pentru Corpul Naţional de experţi în management educaţional. Pentru a vizualiza lista aici.
 


Pagina 1 din 4