ISJ Alba

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele

„Matematica digitală. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a-III-a”

Imprimare

Ministerul Educaţiei Naționale, prin  Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă a implementat în perioada 14 aprilie 2014 – 13 octombrie 2015, proiectul „Matematica digitală. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a-III-a” POSDRU/153/1.1/S/141867, co-finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU). .


.
Obiectivul general a constat în susținerea procesului de modernizare a învățământului preuniversitar din Romania prin elaborarea si pilotarea cu un grup tinta reprezentativ la nivel national (5.125 de elevi și 1.056 de cadre didactice) a curriculumului optional Matematica digitala (de tip Curriculum la Decizia Scolii) destinat elevilor din clasa a III-a, folosind o abordare inovativa si extinzand utilizarea TIC in activitatile de predare-invatare-evaluare.

Noul program opțional destinat elevilor din clasa a III-a dezvoltă practic învățarea digitală, ca mijloc de studiu alternativ și atractiv.

Ghidul multimedia va transpune prin instrumente software și hardware informațiile din manualul tipărit într-un conținut digital captivant, prin includerea unor elemente interactive, materiale video, exerciții și teste cu feedback imediat precum și diagrame și grafice configurabile pentru a facilita înțelegerea matematicii în rândul elevilor.

Aceste resurse sunt disponibile pe pagina web a proiectului, http://proiecte.pmu.ro/web/matematica_digitala/ ,iar Ghidul Multimedia Interactiv și direct la adresa http://matematica.pmu.ro/