ISJ Alba

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele
Învăţământ preşcolar

Plan managerial învăţământ preşcolar 2015-2016

Imprimare
Plan managerial învăţământ preşcolar 2015-2016
 

Metodişti preprimar 2015-2016

Imprimare
Metodişti preprimar 2015-2016
 

Documente manager gradiniţe 2015-2016

Imprimare
Documente manager gradiniţe 2015-2016
 

Consiliul consultativ educatoare 2015-2016

Imprimare
Consiliul consultativ educatoare 2015-2016
 

Consiliu pentru curriculum educatoare 2015-2016

Imprimare
Consiliu pentru curriculum educatoare 2015-2016
 

Cercuri pedagogice educatoare 2015-2016

Imprimare
Cercuri pedagogice educatoare 2015-2016
 

Înscrierea în învăţământul preşcolar în anul şcolar 2015-2016

Imprimare
Cadrul normativ pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ în anul şcolar 2015-2016, în învăţământul preşcolar, este asigurat de Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu completările şi modificările ulterioare.
 

Ghid pentru aplicarea curriculumului învăţământ preşcolar

Imprimare
Ghidul este un ajutor pentru aplicarea curriculumului la învăţământul preşcolar.
Citeşte mai mult...
 

Scrisoare metodică

Imprimare
Scrisoare metodică adresată cadrelor didactice din învăţământul preşcolar
Citeşte mai mult...
 

Curriculum pentru învăţământul preşcolar

Imprimare
Curriculum pentru învăţământul preşcolar
Citeşte mai mult...
 


Pagina 3 din 3