ISJ Alba

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele
Formare şi dezvoltare profesională

Apel selecție metodiști 2017-2018

Imprimare
Atașat se găsesc documentele cu privire la apelul pentru selecția metodiștilor, an școlar 2017-2018, la nivelul ISJ Alba.
Citeşte mai mult...
 

Ordin aprobare Calendar, Metodologie echivarari de studii

Imprimare

ORDIN pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011 aici.

 

OMENCS nr. 5386/2016 privind modificarea și completarea OMECTS nr. 5561/2011

Imprimare
OMENCS nr. 5386/2016 privind modificarea și completarea OMECTS nr. 5561/2011.
 

Repartizare inspecții curente și speciale repartizate pentru anul școlar 2016-2017

Imprimare
Repartizare inspecții curente și speciale repartizate pentru anul școlar 2016-2017.
 

Lista cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condițiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, sesiunea 2016-2017, la nivelul județului Alba

Imprimare
Lista cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condițiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin Colegiul cu durata de 3 ani sau Institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, sesiunea 2016-2017, la nivelul județului Alba.
 

Rezultatul selecției profesorilor metodiști 2016-2017

Imprimare
Rezultatul selecției profesorilor metodiști pe locurile scoase la concurs pe discipline/specializări.
 

Procedură înscriere grade didactice I și II, an școlar 2016-2017

Imprimare
Procedura de  înscriere la gradele didactice I și II, an școlar 2016-2017, anexele cuprinzând cererea și fișa de înscriere, adeverință vechime, adeverință calificative anuale, adeverință calificative inspecții școlare, cerere amânare grade didactice, coperta dosarului de înscriere la grad.
 

Apel pentru selecția profesorilor metodiști la nivelul ISJ Alba 2016

Imprimare
Atașat se găsesc documentele cu privire la apelul pentru selecția noilor  metodiști la nivelul ISJ Alba.
   


Pagina 3 din 5