ISJ Alba

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele
Învăţământ special

Învăţământ special - cadrul legislativ

Imprimare
Cadrul legislativ de organizare şi funcţionare a învăţământului special: a centrului judeţean (CJAPP) şi al cabinetelor de asistenţă psiho-pedagogică, a centrelor şi cabinetelor de logopedie, a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă (CŞEI), a Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE).
Citeşte mai mult...