ISJ Alba

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele

Metodologia de organizare a competițiilor sportive ONSS și OG 2017-2018

Imprimare
Metodologia de organizare a competițiilor sportive ONSS și OG 2017-2018.
Citeşte mai mult...
 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul ISJ Alba

Imprimare
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul ISJ Alba.
Citeşte mai mult...
 
 

Calendar Olimpiade și Concursuri școlare 2017-2018

Imprimare
Calendar Olimpiade și Concursuri școlare 2017-2018.
Citeşte mai mult...
 

Anunț organizare concurs post contractual - Colegiul Tehnic "Dorin Pavel" Alba Iulia

Imprimare
Anunț organizare concurs post contractual - Colegiul Tehnic "Dorin Pavel" Alba Iulia.
Citeşte mai mult...
 

Bacalaureat 2018

Imprimare

Portatul dedicat http://bacalaureat.edu.ro oferă informații actualizate cu privire la metodologie, calendar și rezultatele examenului de bacalaureat.

Examenul național de Bacalaureat 2018 se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat.

Modele orientative de subiecte pentru examenul național de Bacalaureat 2018 sunt disponibile aici.

Mai multe detalii AICI

 

Evaluare Națională 2018

Imprimare
Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativa a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.
Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină EN fără taxă.

Media obținută la EN VIII este un criteriu decisiv pentru admiterea în învățământul liceal.

Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE). Elaborarea procedurilor specifice evaluării se realizează de către CNEE, în urma consultării direcțiilor de specialitate din minister.

Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratul școlar.

Mai multe detalii AICI

Modele orientative de subiecte pentru EN VIII sunt disponibile aici.

Site dedicat publicării rezultatelor: http://evaluare.edu.ro

 

Concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul ISJ Alba

Imprimare
Inspectoratul Școlar Județean Alba organizează în data de 20.02.2018, ora 10.00 concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de:
- Consilier juridic I A, studii superioare - compartiment juridic
- Consilier I A, studii superioare -  compartiment informatizare

Dosarele se depun la sediul I.S.J. Alba, iar relații suplimentare se pot obține la telefon 0258-811662.
Citeşte mai mult...
 

Adresa MEN DGI/224/23.01.2018 - Precizări proiecte prin Program Operațional Regional (POR) 2014-2020

Imprimare
Adresa MEN DGI/224/23.01.2018 - Precizări proiecte prin Program Operațional Regional (POR) 2014-2020.
Citeşte mai mult...
 

Agenda metodică 2017-2018

Imprimare
Agenda metodică 2017-2018 AICI
 

Apel pentru selecția cadrelor didactice în grupurile de lucru constituite în vederea desfășurării evaluării proiectelor de manuale școlare pentru nivelurile de învățământ primar și gimnazial

Imprimare

Înscrierea candidaților se face în perioada 22 ianuarie - 2 februarie 2018, utilizând formularul disponibil aici.

 

Sondaj