ISJ Alba

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele

Expoziție grafică și pictură Colegiul Național "Lucian Blaga" Sebeș

Imprimare
Expoziție grafică și pictură Colegiul Național "Lucian Blaga" Sebeș.
Citeşte mai mult...
 

Achiziție servicii arhivare documente ISJ Alba

Imprimare
Caiet de sarcini pentru achiziție servicii arhivare documente ISJ Alba.
Citeşte mai mult...
 

Proiect Erasmus+ implementat de ISJ Alba - TECHnical partNership towards Innovation and Cooperation for VET, 2017-1-RO01-KA202-037478

Imprimare
Inspectoratul Școlar Județean Alba, prin d-na Inspector Școlar General prof. Marcela Eugenia Dărămuș, derulează în perioada 4-7 decembrie 2017, în calitate de coordonator și gazdă a primei întâlniri de proiect, Conferința de lansare a proiectului TECHnical partNership towards Innovation and Cooperation for VET, 2017-1-RO01-KA202-037478, proiect de parteneriat strategic în cadrul programului Erasmus+, realizat prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării profesionale, în parteneriat cu Consiliul Județean Alba, Colegiul Tehnic "Alexandru Domșa" Alba Iulia, Liceul Tehnologic "Timotei Cipariu" Blaj, Societatea de Formare Profesională GBG Pritzwalk Germania, Mancom GmbH Germania, Instituto Professionale Industria e Artigianato "L.Santarella" și Umbria Training Center Italia, având ca obiectiv general creșterea atractivității IPT pentru elevi și părinți, prin elaborarea unei strategii eficiente de promovare și orientare a elevilor în carieră, astfel încât numărul elevilor care optează pentru IPT în zonele de proveniență ale școlilor partenere în proiect să crească cu 5%, în perioada 2017-2019 (perioada derulării proiectului).
Citeşte mai mult...
 

Tabel cu candidații înscriși cu cerere și cu dosar la gradele didactice în anul școlar 2017-2018

Imprimare
Tabel cu candidații înscriși cu cerere și cu dosar la gradele didactice I și II, în anul școlar 2017-2018.
Citeşte mai mult...
 

Centenarul Marii Uniri 2017-2018

Imprimare
Activități desfășurate în unitățile de învățământ din județul Alba, dedicate Centenarului Marii Uniri.
Citeşte mai mult...
 

Materiale consfătuiri limbi moderne 2017-2018

Imprimare
Materiale consfătuiri limbi moderne 2017-2018.
Citeşte mai mult...
 

Portofolii limbi moderne 2017-2018

Imprimare
Portofolii  limbi moderne 2017-2018.
Citeşte mai mult...
 

Rezultate selecție partener, în vederea scrierii, depunerii și implementării unui proiect privind măsuri de educație de a doua șansă pentru tinerii NEETs care se va depune spre finanțare la POCU

Imprimare
Rezultate selecție partener, în vederea scrierii, depunerii și implementării unui proiect privind măsuri de educație de a doua șansă pentru tinerii NEETs care se va depune spre finanțare la POCU.
Citeşte mai mult...
 

Activități educative și extrașcolare, disciplina Muzică- Arte

Imprimare
Activități educative și extrașcolare, disciplina Muzică- Arte.
Citeşte mai mult...
 

Precizări metodologice- cadre didactice, grade, disciplina Muzică-Arte

Imprimare
Precizări metodologice- cadre didactice, grade, disciplina Muzică-Arte.
Citeşte mai mult...
 

Mesajul transmis de ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, cu prilejul Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului (20 noiembrie)

Imprimare

Dragi copii,

Astăzi este o zi importantă pentru noi toţi. Sărbătorim împreună Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului. Vă asigur că voi depune toate eforturile pentru a vă crea condițiile necesare unui învățământ de calitate, în școli prietenoase, echipate corespunzător, care să vă conducă pașii pe drumul formării intelectuale și profesionale. Ne preocupă, în același timp, și asigurarea serviciilor de asistență medicală, de combatere a oricăror forme de violență împotriva copilului, de consiliere și orientare profesională, pentru a vă facilita inserția pe piața muncii. Ca ministru, sunteți mereu în centrul preocupărilor mele și voi veghea, alături de cadrele didactice, ca drepturile voastre să fie respectate! Scopul meu principal a fost şi este acela de a centra învățarea pe elev și pe nevoile acestuia. Voi, copiii noștri, sunteţi cei mai importanţi!

Dragi părinți,

Copiii dumneavoastră sunt și elevii noștri. Îi înconjurăm cu aceeași dragoste și grijă. Țelul nostru comun este să facem tot ce ne stă în putere pentru a le oferi condiții pentru o dezvoltare normală şi de succes. Ca ministru, voi fi garantul realizării programului de guvernare prin care vom implementa proiecte care să asigure elevilor condiții optime de dezvoltare și formare umană și profesională încă de la o vârstă fragedă și pe tot parcursul educațional. De asemenea, voi depune toate diligențele în a asigura dreptul la educație a fiecărui copil, la egalitatea de șanse în educație, respectiv la un învățămant nediscriminatoriu. Ca dascăl și ca tată consider că familia este principalul partener educațional și este cea dintâi care poate asigura respectarea şi apărarea drepturilor copilului. O copilărie fericită şi lipsită de griji reprezintă prima şi cea mai importantă formă de protecţie pe care o putem oferi. Vă invit, dragi părinți, să fiți mereu alături de școală în demersul devenirii și al educației copiilor noștri!

Dragi profesori,

Vă  mulțumesc pentru profesionalismul și dăruirea puse în slujba educației! Vă invit să aveți, în continuare, grijă de elevii voştri ca de copiii voştri. Ascultați-i și vorbiți cu ei, succesul lor în viață depinde și de dumneavoastră, iar rezultatele lor vă reflectă munca și priceperea ca dascăli. Valoarea muncii dumneavoastră trebuie recunoscută și, în planul Guvernului, un punct important este  motivarea financiară corespunzătoare a tuturor cadrelor didactice pe care le considerăm motorul principal al creșterii calității actului educațional. Ne dorim profesori motivați și bine pregătiți.

La final, doresc să invoc cuvintele poetului și eseistului american Ralph Waldo Emerson, care a surprins atât de bine esența demersului educațional: „Secretul educației constă în a respecta copilul”.

Liviu Marian Pop,

Ministrul Educației Naționale

 

 

Sondaj