Prima pagină

Rezultate finale GRADAŢIE DE MERIT 2015 Imprimare
Scris de Administrator   
Marţi, 26 Mai 2015 15:29
Consiliul de administraţie al ISJ Alba a validat în şedinţa din 26.05.2015 rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor, pe specialităţi, ale cadrelor didactice şi didactice auxiliare care şi-au depus dosare în vederea acordării gradaţiei de merit, în anul şcolar 2014-2015.
Citeşte mai mult...
 
Garadaţii de merit 2015 - lista punctajelor aprobate Imprimare
Scris de Administrator   
Luni, 18 Mai 2015 11:50
Consiliul de administraţie al ISJ Alba a aprobat în şedinţa din 15.05.2015 lista cu punctajele acordate în urma evaluării, pe specialităţi, a dosarelor depuse de cadrele didactice și didactice auxiliare în vederea acordării gradaţiei de merit în anul şcolar 2015-2016.


Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul ISJ Alba, în perioada 19-20 mai 2015, între orele 8:30 - 14:30.
 
Concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector şcolar - prelungire termen înscriere Imprimare
Scris de Administrator   
Luni, 11 Mai 2015 17:02

Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba anunță prelungirea termenului de înscriere la concursul pentru ocuparea următoarelor funcții vacante de inspector școlar:


1. Inspector şcolar pentru educaţia timpurie – 1 normă
2. Inspector şcolar pentru învăţământul primar – 1 normă.


În baza adresei Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice nr.38953/11.05.2015, prin care se comunică OMECS nr.3802/11.05.2015 privind modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar din inspectoratele școlare, aprobată prin OMECTS nr.5558/07.10.2011, se prelungește perioada de depunere a dosarelor de înscriere până în data de 14.05.2015, ora 16.00, doar pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar pentru învățământul preșcolar și inspector școlar pentru învățământul primar.

 


 
Probe limba maternă Evaluare Naţională 2015 Imprimare
Scris de Administrator   
Luni, 04 Mai 2015 11:05
Evaluare cunoştinţelor de limba maternă pentru Evaluare Naţională anul şcolar 2015-2016
 
Înscrierea în învăţământul preşcolar în anul şcolar 2015-2016 Imprimare
Scris de Administrator   
Miercuri, 29 Aprilie 2015 10:35
Cadrul normativ pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ în anul şcolar 2015-2016, în învăţământul preşcolar, este asigurat de Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu completările şi modificările ulterioare.
 
Concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector şcolar Imprimare
Scris de Administrator   
Vineri, 17 Aprilie 2015 09:38

În baza adresei Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice nr.467/DGMRS/15.04.2015,  în perioada 20 mai – 5 iunie 2015, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba organizează concurs pentru ocuparea celor 23 funcții de inspector școlar vacante.

Citeşte mai mult...
 
Proiecte ARACIP ID 133316 si ID 138879 Imprimare
Scris de Administrator   
Luni, 09 Martie 2015 15:30
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar – ARACIP implementează două proiecte strategice Educație de calitate în școlile din mediul rural – ID 133316 și Sprijinirea școlilor pentru creșterea calității serviciilor educaționale -ID 138879,  finanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, timp de 18 luni, începând cu aprilie 2014.
Citeşte mai mult...
 
Olimpiada nationala domeniul fabricarea produselor din lemn - aprilie 2015 Imprimare
Scris de Administrator   
Marţi, 31 Martie 2015 15:41
In perioada 06-10 aprilie 2015 la Liceul Tehnologic Sebes se v-a organiza si desfasura Olimpiada nationala domeniul fabricarea produselor din lemn.
 
Concurs pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general adjunct din inspectoratele școlare și director la casele corpului didactic 2015 Imprimare
Scris de Administrator   
Vineri, 20 Martie 2015 10:06

Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice  organizează în perioada 20 martie – 19 iunie 2015, concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general adjunct din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba și director la Casa Corpului Didactic.

.Înscrierea la concurs se realizează în perioada 25 martie – 5 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului, aprobată prin OMECTS nr. 5557/07.10.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753/26 octombrie 2011 și OMECS nr.3169/04.02.2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99/06.02.2015.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, zilnic între orele 8.00-16.00, în zilele lucrătoare din perioada de înscriere 25 martie - 5 aprilie 2015.

 
Situația rezultatelor simulării la Evaluare Națională 2015 Imprimare
Scris de Administrator   
Vineri, 06 Martie 2015 15:42
Situația rezultatelor simulării la Evaluare Națională 2015.
 
Rezultate seria a 8-a CNEME Imprimare
Scris de Administrator   
Vineri, 06 Martie 2015 13:16
A fost definitivată lista nominală a candidaţilor  în urma desfăşurării selecţiei organizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba în seria a 8-a, sesiunea 2015, pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional.
Citeşte mai mult...
 

Copyright © 2008 - 2010 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba. Toate drepturile rezervate.